Оферта

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Договір продажу квитків на культурно-видовищні заходи (Публічна оферта ТОВ «Концертна агенція «Аншлаг»)

1. ВИЗНАЧЕННЯ

У даному договорі (далі «Оферта») нижченаведені терміни використовуються в однині або множині, в наступних значеннях:

1.1. «Агент» - ТОВ «Концертна агенція «Аншлаг», уповноважене діяти на підставі укладених договорів з Принципалами, надаючи послуги з розподілу, бронюванню, продажу та оформленню Квитків на Заходи.

1.2. «Ануляція» - видалення Квитків із Замовлення з автоматичним переводом їх у вільний продаж в Системі.  Якщо Замовлення не оплачене в Період дії броні, то воно анулюється автоматично по закінченню цього періоду дії броні.

1.3. «Квиток» – документ, який засвідчує право Покупця на відвідування Заходу, містить всю необхідну інформацію про Захід, із зазначенням виділеного Покупцеві місця на Заході (сектора, ряду та іншого) і вартості послуг, формується за допомогою автоматизованої Системи Агента на бланку ТОВ «Концертна агенція «Аншлаг»;

1.4. «Бронь» – Замовлення квитків, яке сформоване і знаходиться в режимі очікування оплати Покупцем.

1.5. «Доставка» - послуга Агента, яка включає переміщення, перевезення і адресну доставку квитків до одержувача, що супроводжується інформуванням Замовника і відповідальністю за збереження відправлення.

1.6. «Замовлення» - один або кілька Квитків на один Захід, обраних Покупцем (для Покупця) з Системи і об'єднаних в Системі єдиним ідентифікаційним номером.

1.7. «Захід» – культурно-видовищний захід, в тому числі театральний спектакль, циркова вистава, концерт, виставка, кінопоказ, фестиваль, шоу, показ мод, спортивне змагання, екскурсія, а також будь-яка інша подія, відвідування якої можливе тільки при пред'явленні спеціального документа - Квитка і / або Електронного квитка.

1.8. «Номінальна ціна квитка» - ціна відвідування Заходу, встановлена Принципалом для всіх Покупців.

1.9. «Організатор заходу» – юридична особа або індивідуальний підприємець, який має право здійснювати організацію та проведення Заходу на підставі відповідних договорів.

1.10. «Оферта» – дана Публічна оферта на реалізацію квитків на культурно-видовищні заходи (Публічна оферта ТОВ «Концертна агенція« Аншлаг »), опублікована за електронною адресою в мережі Інтернет: www.anshlag.com.ua і (або) доступна за вимогою Покупця в точках продажу квитків.

1.11. «Період дії броні» - період часу з моменту оформлення Замовлення Покупцем (для Покупця) до моменту здійснення оплати Замовлення, встановлений Агентом в Системі для кожного Заходу окремо, протягом якого Квитки, включені в Замовлення, недоступні для використання іншими особами, окрім Покупця цього Замовлення протягом всього періоду дії броні.

1.12. «Покупець» - фізична або юридична особа (особи), якій Агент надає послуги з бронювання, продажу та оформлення квитків на Заходи на умовах, встановлених даною офертою.

1.13. «Одержувач квитка» - фізична особа, уповноважена Покупцем отримати придбаний покупцем Квиток, а також володіє правом обміну Електронного квитка на Квиток відповідно до умов даної Оферти.

1.14. «Принципал» заходу - юридична особа або фізична особа - підприємець, яка доручає Агенту від імені Принципала і / або Організатора взяти на себе зобов'язання з надання послуг з розповсюдження (в тому числі між наявними у Агента субагентами), бронювання, оформлення та продажу (безпосередньо Покупцям) Квитків на Заходи.

1.15. «Сервісний збір» - грошові кошти, що стягуються з Покупця при реалізації йому Квитка з Системи Агента за надані Агентом послуги з інформаційної підтримки Покупця за допомогою сайту, а так само по інших каналах зв'язку, бронюванню, оформленню та реалізації Квитків. Величина Сервісного збору для кожного Квитка визначається Агентом за угодою з Принципалом або Агентом самостійно в процентному відношенні до Номінальної вартості квитка або фіксована сума.

1.16. «Система» - автоматизована інформаційна система anshlag.com.ua, призначена для оформлення та реалізації Квитків, яка складається з web-сайту anshlag.com.ua і внутрішньо офісної системи автоматизації бізнес процесів, що задовольняє вимоги щодо захисту від несанкціонованого доступу, ідентифікації, фіксування і збереження всіх операцій з Квитком (в тому числі Електронним квитком), а також забезпечує при заповненні бланка квитка (в тому числі Електронного квитка) та випуску квитка (в тому числі Електронного квитка) збереження унікальних серії і номера Квитка (в тому числі Електронного квитка) .

1.17. «Субагент» - юридична особа, індивідуальний підприємець, або фізична особа, яка здійснює продаж квитків Покупцям на підставі укладених з Агентом договорів з продажу квитків на різні Заходи. Правила цієї Оферти для таких договорів мають силу, якщо інше не сказано в договорі між Агентом і Субагентом.

1.18. «Точка продажу» - каси, офіси продажу квитків, web-сайти в мережі Інтернет з продажу квитків, що належать Агенту, субагентам і партнерам Агента.

1.19. «Електронний квиток» - документ, який формується з використанням автоматизованої системи Агента на паперовому або електронному носії і засвідчує право Покупця на відвідування Заходу, обов'язково містить штрих-код, номер замовлення, прізвище та ім'я отримувача послуги, інформацію про найменування, дату, місце проведення заходу, виділеному Покупцеві місці (секторі, ряді та інше), вартості послуги відвідування заходу і суму Сервісного збору, а також додаткову інформацію правового або технічного характеру. Послуга формування Електронного квитка регламентується Організатором Заходу та / або Агентом і залежить від можливості використання в місці проведення Заходу автоматизованої системи контролю доступу на основі зчитування штрих-коду і / або можливості отримання квитка безпосередньо в точці / точках продажу місця проведення Заходу перед початком Заходу згідно з умовами цієї Оферти.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Дана оферта регламентує умови і порядок продажу квитків, в тому числі електронних квитків, а також права та обов'язки, що виникають у зв'язку з цим у Агента і Покупця.

2.2. Продаж Квитків Покупцеві, в тому числі Електронних квитків, проводиться виключно на умовах, викладених у цій Оферті і лише в разі повного і беззастережного прийняття умов цієї Оферти Покупцем (акцепту оферти). Частковий акцепт, а так само акцепт на інших умовах не допускається. Використання Покупцем послуг Агента на викладених у цій Оферті умовах свідчить про укладення між ними договору.

2.3. У випадках, коли Покупець не приймає в повному обсязі умови цієї Оферти, продаж квитків, в тому числі Електронних квитків, не проводиться. Придбані Покупцем Квитки, Електронні квитки не можуть бути повернуті, в тому числі в разі відмови Покупця на підставі незгоди Покупця з умовами цієї Оферти після акцепту її умов і оплати квитка. Повернення грошових коштів за придбані Покупцем Квитки і Електронні квитки можливий лише в порядку і на умовах, встановлених даною офертою.

2.4. При придбанні квитків, в тому числі Електронних квитків, юридичні особи здійснюють їх оплату за угодою з Агентом будь-якими дозволеними (не забороненими) законодавством України способами. В такому випадку діють Правила даної Оферти, якщо інше прямо не встановлено у відповідному договорі між Агентом і юридичною особою.

2.5. Агент має право вносити зміни в дану Оферту, але, в будь-якому випадку, такі зміни публікуються своєчасно, доводяться до загального відома за допомогою опублікування за електронною адресою в мережі Інтернет www.anshlag.com.ua і в Точках продажу. Використання Покупцем послуг Агента після внесення змін до тексту цієї Оферти означає акцепт оферти з урахуванням внесених змін.

2.6. Умови цієї Оферти дійсні як для Покупців, які здійснюють оплату через інтернет-сайт www.anshlag.com.ua, так і в Точках продажу, і не залежать від форми оплати.

2.7. Агент має право розірвати Оферту в будь-який час без попереднього повідомлення Покупця в разі порушення останнім умов цієї Оферти.

2.8. Справжня оферта вступає в силу з моменту її розміщення на сайті Агента і діє безстроково.

 

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом даної Оферти є надання Агентом Покупцеві послуг з бронювання, оформлення, продажу і доставки Квитків на Заходи в порядку і на умовах, передбачених цією офертою (далі по тексту - Послуги).

3.2. Агент не несе відповідальності за дії Принципала і / або Організатора заходу, і / або третіх осіб, що діють від свого імені і / або від імені Принципала або Організатора заходу, в тому числі в зв'язку з продажем такими особами Квитків, так само як і за організацію та факт проведення Заходу.

3.3. В рамках чинного законодавства України, відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р, Покупець погоджується надавати Агенту та / або субагентами свої персональні дані, а так само персональні дані третіх осіб, зазначених Покупцем , які отримані Агентом в процесі оформлення квитка, в тому числі Електронного квитка (Замовлення), а саме: прізвище, ім'я, стать, контактний номер телефону, місто, адреса доставки (в разі надання послуг з доставки квитків) та адресу електронної пошти. Обробка персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства України. Покупець дає Агенту право на обробку його персональних даних у зв'язку з наданням Покупцеві Послуг, обумовлених даною офертою, в тому числі з метою отримання Покупцем рекламних повідомлень про Заходи, квитки на які реалізуються Агентом. У зв'язку з тим, що обробка персональних даних Покупця здійснюється в зв'язку з виконанням договору, укладеного на умовах даної Оферти, згода Покупця на обробку його персональних даних не потрібна. Термін використання наданих персональних даних - безстроково. Покупець гарантує і несе відповідальність за те, що дані, зазначені в замовленні, є добровільно надані ним і третіми особами при оформленні квитка, в тому числі Електронного квитка, і всі ці особи ознайомлені і згодні з офертою.

 

4. ПРАВИЛА АКЦЕПТУ ОФЕРТИ

4.1. Дана Оферта вважається основним документом в офіційних взаєминах між Покупцем і Агентом з купівлі-продажу Квитків. Ухвалення Покупцем положень цієї Оферти здійснюється шляхом послідовного здійснення Покупцем дій, зазначених у п.4.3 цієї Оферти (акцепт оферти). Вчинення акцепту Покупцем цієї Оферти проводиться добровільно, в повному обсязі і рівносильне висновку письмового договору (п.2 ст. 642 Цивільного Кодексу України).

4.2. До здійснення акцепту Оферти Покупець повинен самостійно переконатися, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

4.3. Акцепт цієї Оферти Покупцем здійснюється так само у разі придбання Квитка, в тому числі Електронного квитка, за допомогою звернення до Інтернет-сайту Агента і / або субагентами, і / або дзвінка до Контактного центру Агента і / або субагентами і / або звернення в Точку продажу шляхом послідовного здійснення наступних дій: вибір Заходу, категорії квитка, оформлення Замовлення, оплата Замовлення в повному обсязі відповідно до обраного Покупцем способу оплати і відповідним такому способу оплати способом оплати в терміни, передбачені правилами оплати для конкретного Заходу.

 

5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ

5.1. Покупець має право здійснити оплату Квитків будь-якими способами, запропонованими Агентом, інформація про які знаходиться на сайті Агента www.anshlag.com.ua і / або Субагента, в Точках продажу і (або) повідомляється в Контактному центрі Агента.

5.2. Платіж визнається здійсненим Покупцем в момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Агента, в касу Точки продажу або касу його офіційних представників (в тому числі субагентів).

5.3. У разі здійснення платежу за допомогою банківської карти на web-сайті Агента Покупець зобов'язаний використовувати банківську карту, випущену на ім'я Покупця. Одночасно з цим Агент має право вимагати надання Покупцем оригіналів документів, що засвідчують особу Покупця. Платіж не приймається, а Замовлення анулюється при порушенні Покупцем умов платежу, встановлених законодавством України.

5.4. Електронний квиток може бути отриманий Покупцем тільки за умови формування Замовлення самостійно Покупцем безпосередньо на Інтернет-сайті Агента www.anshlag.com.ua або Субагента і оплаті Замовлення тільки за допомогою банківської карти або іншим безготівковим способом, інформація про які надана на Інтернет-сайті Агента .

5.5. При дотриманні всіх умов даної Оферти і після оплати Замовлення згідно п.5.2 даної Оферти Замовлення вважається проданим, і у Покупця виникає право відвідати Захід на зазначених у квитку умовах.

 

6. ПЕРЕДАЧА КВИТКІВ ПОКУПЦЮ

6.1. Передача квитків Покупцю здійснюється наступними способами на вибір Покупця:

- На електронну пошту покупця Агентом відправляється лист, у додатку  якого знаходиться бланк Електронного квитка з унікальним штрих-кодом. Цей бланк необхідно роздрукувати. Зазначений бланк квитка дає право Покупцю на відвідування обраного Заходу і пред'являється на вході. Доставка Електронного квитка здійснюється після виконання Покупцем умов, викладених в пункті 5.4. цієї Оферти і підтвердження платежу відповідно до пункту 5.2. цієї Оферти.
- Доставка квитка кур'єрською службою за додаткову плату. Вартість доставки, порядок її здійснення, а також інша суттєва інформація, що відноситься до доставки Квитків, розміщена на Сайті Агента www.anshlag.com.ua і є невід'ємною частиною цієї Оферти.
- В Точці продажу агента з вказівкою ідентифікаційного номера Замовлення, який Покупець зобов'язаний повідомити (іноді разом зі своїми прізвищем і ім'ям, якщо подібне є) після здійснення оплати Замовлення Покупцем.

 

7. АНУЛЮВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

7.1. Ануляція Замовлення Покупця відбувається в наступних випадках: відмова Покупця від оформлення Замовлення; відсутність оплати протягом 1 години після оформлення замовлення за допомогою послуги інтернет-еквайрингу; відсутність оплати протягом 3 днів після оформлення замовлення  кур'єрської доставки кур'єр не зміг здійснити передачу квитків Покупцеві в зв'язку з його відсутністю за вказаною адресою.

 

8.  ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

8.1. Повернення Номінальної ціни квитка / Електронного квитка Покупцеві здійснюється лише в разі скасування / заміни / перенесення Заходу, і при отриманні Агентом відповідного офіційного листа Принципала / Організатора заходу, в якому зазначаються умови (термін, час, місце) і порядок повернення квитків. З інформацією про порядок, терміни, час і місце повернення квитків можна ознайомитися на Інтернет-сайті Агента. У разі, якщо повернення коштів Покупцям за скасований, замінений або перенесений Захід за Квитки, придбані у Агента, здійснюється в касах Принципала і (або) Організатора заходу, згідно з офіційним листом Принципала і (або) Організатора, Покупець не має права пред'являти претензії до Агента. За замінені або перенесені Заходи, якщо Покупець не згоден на заміну / перенесення, йому повертаються кошти в день Заходу в касах Принципала і (або) Організатора заходу, згідно з офіційним листом Принципала і (або) Організатора, якщо інше не вказано в офіційному листі Принципала і (або) Організатора. Покупець не має права пред'являти претензії до Агента.

8.2. Повернення Сервісного збору Агентом не здійснюється, так само як не підлягає поверненню вартість Доставки Квитків, якщо послуга по доставці була додатково замовлена Покупцем.

8.3. Повернення грошових коштів відповідно до умов цієї Оферти за придбані Покупцем Квитки здійснюється тільки за Квитки, придбані в Точках продажу або на Інтернет-сайті Агента і субагентів, якщо дане місце повернення зазначено в офіційному листі Принципала / Організатора Заходу згідно з пунктом 8.1. даної Оферти.

8.4. Повернення грошових коштів за квитки, куплені зі знижкою (за акційною ціною, за програмою «Бонус Плюс» і т.д.) здійснюється в розмірі фактично перерахованих грошей. Грошовий еквівалент знижок і бонусів не повертається.

8.5. Повернення Номінальної ціни квитка / Електронного квитка Покупцеві здійснюється тільки при обов'язковому фактичному поверненні Покупцем придбаного квитка.

8.6. Агент не здійснює повернення коштів за загублені, пошкоджені Квитки / Електронні квитки, а також квитки з будь-якими виправленнями і прихованої будь-яким штучним способом інформації.

 

9. ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЕЛЕКТРОННОГО КВИТКА

9.1. При придбанні Електронного квитка Покупець в будь-якому випадку зобов'язується повідомити свою справжню адресу електронної пошти, телефон, а також вказати свої прізвище та ім'я отримувача Квитка (в окремий випадках паспортні дані, якщо є такі вимоги згідно із Законами України та / або Принципала і / або Організатора) . У разі ненадання такої інформації (справжньої адреси електронної пошти, телефону, прізвища та імені Покупця і Одержувача квитка, паспортні дані), а так само в разі надання неправдивої інформації, Агент має право відмовити Покупцеві в придбанні Електронного квитка.

9.2. Покупець приймає і погоджується з тим, що він у повній мірі несе відповідальність за повідомлення помилкового або недійсної електронної поштової адреси.

9.3. Електронний квиток направляється Покупцю на його електронну поштову адресу лише за умови дотримання Покупцем умов цієї Оферти про оплату вартості Електронного квитка і Сервісного збору (у разі, якщо Сервісний збір стягується).

9.4. Покупець зобов'язаний самостійно і за свій рахунок здійснити друк Електронного квитка. При здійсненні друку Електронного квитка Покупець повинен переконатися в належній якості друку Електронного квитка. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язку, встановленої цим пунктом, Покупець в повній мірі несе відповідальність за подібні дії (бездіяльність), в тому числі в разі відмови Принципалом / Організатором Заходу в проході на Захід. Агент не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникають у Покупця, в разі порушення умов цього пункту, в зв'язку з тим, що агент не є стороною за договором надання послуг, пов'язаних з проведенням Заходу.

9.5. Покупець самостійно несе відповідальність за збереження і захист Електронного квитка від копіювання. У разі копіювання Електронного квитка доступ на Захід відкритий за тим квитком, який був пред'явлений першим.

9.6. Володар електронного квитка, чиї персональні дані зафіксовані в електронному квитку (Покупець або Одержувач квитка), за погодженням з Агентом має право звернутися в Точку Продажу Агента до проведення Заходу для отримання Квитка (замість Електронного квитка) на підставі документа, що посвідчує особу. У разі обміну Покупцем / Одержувачем Електронного квитка на Квиток до дати або в день проведення Заходу, Покупець / Одержувач квитка втрачає право здійснити прохід на Захід за Електронним квитком. В такому випадку прохід на Захід здійснюватиметься тільки за Квитком.

9.7. У разі, якщо електронний квиток купувався зі знижкою, то при обміні електронного квитка на Квиток покупець зобов'язується доплатити різницю вартості квитка, а також повертає суму комісії квиткового оператора за перерахування грошових коштів, якщо таку оплачує Агент.

 

10. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

10.1. Покупець має право:

10.1.1. Самостійно з відкритих джерел наводити довідки про вартість квитків на Заходи та Сервісний збір інших офіційних квиткових операторів і приймати рішення про придбання квитків у Агента.

10.1.2. Отримувати інформацію про правила продажу квитків, наявних категорій Квитків та іншої інформації щодо Заходів, якою володіє Агент в рамках своїх повноважень, з використанням Інтернету, дзвінка Агенту та іншими способами, зазначеними на сайті www.anshlag.com.ua.

10.1.3. Вибирати спосіб оплати квитка із запропонованих Агентом на сайті Агента www.anshlag.com.ua. При цьому Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом платежу.

10.1.4. Направляти відгуки про роботу Агента за контактами Агента.

10.2. Покупець зобов'язаний:

10.2.1. Детально ознайомитися з усіма правилами даної Оферти і прийняти їх при здійсненні покупки квитка, а також всі додаткові правила, що регулюють відносини Сторін за даною Офертою.

10.2.2. При оформленні Замовлення надати необхідну вірну, точну і повну інформацію про Покупця. Покупець несе відповідальність за неповнолітніх дітей, в інтересах яких він купує Квитки.

10.2.3. Покупець визнає, що він несе повну відповідальність за дані, що повідомляються Агенту (його співробітникам). Покупець визнає, що не має жодних претензій до Агента і його співробітників за некоректно оформлене їм самостійно Замовлення, так як сам не переконався в його коректності. Агент не несе відповідальності за відсутність можливості надання Послуг і продажу квитків на умовах, що відрізняються від викладених у даній Оферті.

10.2.4. Оплатити у повному обсязі вартість Послуг Агента.

10.2.5. Не розміщувати, не публікувати, не передавати і не поширювати повідомлення, які можуть носити злочинний характер або заподіяти будь-якої шкоди Агенту, Принципалу, Організатору, іншим Покупцям.

10.3. Агент має право:

10.3.1. Вимагати від Покупця дотримання всіх процедур оформлення та оплати Замовлення за правилами, викладеними в даній Оферті.

10.3.2. При відмові Покупця прийняти дану Оферту на викладених в ній умовах, відмовити Покупцеві в продажу йому квитка і наданні Послуг.

10.3.3. Агент не несе відповідальності за непрацездатність каналів зв'язку, за допомогою яких Покупець встановлює з'єднання з Агентом (його офіційним представником).

10.3.4. Виробляти модифікацію будь-якого програмного забезпечення сайту Агента www.anshlag.com.ua, припиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування сайту, при виявленні істотних несправностей, помилок і збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт і запобігання випадкам несанкціонованого доступу до сайту.

10.3.5. Встановлювати та змінювати тарифи на свої Послуги в односторонньому порядку і в будь-який час.

10.3.6. Включати в вартість Замовлення і стягувати з Покупця вартість Сервісного збору. Вартість доставки Покупцем оплачується окремо.

10.3.7. Вимагати від Покупця повної оплати квитка і Послуг перед тим, як зробити продаж і видачу квитка на руки.

10.3.8. При недотриманні Покупцем будь-якого з пунктів Оферти відмовити йому в подальшому наданні Послуг.

10.4. Агент зобов'язаний:

10.4.1. Надавати Покупцю необхідну інформацію про конкретний Захід.

10.4.2. Надавати Покупцю інструкції для оформлення / оплати / отримання квитка. Вичерпною інформацією вважається та інформація, яку Агент публікує на сайті www.anshlag.com.ua і надає в Точках продажу.

10.4.3. Не використовувати персональні дані Покупця для розсилки матеріалів, що не мають відношення до послуг, які надаються Агентом.

10.4.4. Не передавати персональні дані третім особам і не використовувати їх з іншою метою.

 

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

11.1. Агент не несе відповідальності за перенесення, заміну або скасування Заходe. Агент не є зобов'язаною особою, а так само стороною за угодою, укладеною між Принципалом і Покупцем, у зв'язку з придбанням останнім Квитка / Електронного квитка.

11.2. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань по Оферті Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умов даної Оферти. Відповідальність Агента в процесі надання Послуг Покупцеві обмежується функцією організації і здійснення взаємодії між Принципалом і Покупцем з метою реалізації квитка / Електронного квитка, тобто Послугами, що надаються безпосередньо Агентом.

11.3. Агент не несе відповідальності за невідповідність наданих Принципалом послуг очікуванням Покупця і / або його суб'єктивною оцінкою. Поради та рекомендації, надані Покупцю, не можуть розглядатися як гарантії.

11.4. Покупець бере на себе всі можливі комерційні ризики, пов'язані з його діями по допущенню помилок і неточностей в наданні їм своїх даних.

11.5. Агент не несе відповідальності за будь-які збитки і моральну шкоду, понесені Покупцем в результаті помилкового розуміння або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення / оплати Замовлення, а також отримання і використання Послуг.

11.6. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань по Оферті, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, дії і рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах.

 

12. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

12.1. Ні в якому разі Агент, його співробітники, директори, засновники, посадові особи або інші пов'язані сторони, спонсори, посередники, представники, партнери або будь-які інші особи, в тому числі діючі від імені Агента, не несуть відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, що виникли в результаті продажу квитка або отримання Послуг, а також в результаті несанкціонованого доступу до персональних даних Покупця, включаючи втрачену вигоду.

12.2. Всі претензії в зв'язку з договором, укладеним на умовах даної Оферти, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом десяти днів з дати їх виникнення. Після закінчення зазначеного терміну претензії розглядатися Агентом не будуть.

 

13. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13.1. Спори, що виникають при виконанні договору на умовах цієї Оферти, вирішуються з обов'язковим дотриманням претензійного порядку. Претензія подається Агенту в письмовому вигляді з додатком документів, що обгрунтовують вимоги, що пред'являються, в термін не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення причини спору. Претензія, що поступила, розглядається Агентом в термін не більше 10 (десяти) календарних днів.

13.2. При неможливості досягнення згоди, суперечки, що виникли, підлягають розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

13.3. З усіх інших питань, не передбачених в Оферті, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

14. ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТИ

14.1. Дана оферта вступає в силу з моменту її розміщення на сайті Агента і діє безстроково. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до даної Оферти.